Behalve mestoverschot nu ook overschot aan mestfabrieken

Behalve met een overschot aan mest krijgen we nu ook te maken met een overschot aan mestfabrieken.
Vanuit dit perspectief is het merkwaardig dat Brabant nog steeds op zoek is naar nieuwe locaties voor de vestiging van mestfabrieken. Bovendien hoef je geen helderziende te zijn om te weten dat er nóg
minder mest zal komen, vanwege de onvermijdelijke krimp van de veestapel.