Het stinkt in Brabant

Heeft U ook last van stank van stallen, mest, mestverwerkers of slachthuizen ?
U bent niet alleen, meer brabanders dan U denkt, hebben hier ook last van.
En met de plannen van de Provincie gaat dit aantal Brabanders alleen maar toenemen.
Tijd dus om in aktie te komen !


Komt er een mestfabriek in mijn omgeving ?

Er worden xx nieuwe mestvergister gepland, zie PlanMer Zoekgebieden voor Mestbewerking.
De plaats waar deze komen wordt door Provincie nog geheim gehouden.
Er is wel een kaart met mogelijke locaties uitgelekt
 
Op deze gedetailleerde kaart in Google Maps kun je nog beter checken of je zelf binnen een straal van 1,5 km woont van een geplande mestfabriek.Meer lezen : Mestfabrieken Mens Dier & Peel

Op welke afstand ruik je een mestfabriek niet meer ?

De overheid hanteert bij de keuze van locaties van mestfabrieken een minimale afstand van 500m tot inwoners.
In Sterksel is veel overlast van een Mestfabriek die op 1,5km afstand staat.


zwart : Mestfabrieken
geel : Stankmeldingen aan de Omgevingsdienst

Hoe komt het dat het in Brabant zo stinkt ?

Er zijn 10 x meer dieren in N Brabant dan nodig voor eigen consumptie

Wat kan ik zelf doen ?

Meld Stank via telefoon 026 359 99 99 tijdens kantooruren of op het invulformulier van de Omgevingsdienst Brabant
Informeer je via de Media, de websites van aktieve groepen en aktieve Sociale Media en kaart de overlast aan bij je vertegenwoordiger in de gemeenteraad.

Welke organisaties zijn aktief ?

Sluit je aan bij een van de organisaties die lokaal actief zijn met het informeren van de burger en invloed nemen op het gemeente beleid.
max5odeur.nl  MensDierenPeel  StopdeStank.nl of een andere organisatie in jouw buurt, aangesloten bij brabantsburgerplatform

Contact

contact@stank.info