ONZE DOELSTELLINGEN

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van de intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vóór biologische, natuur inclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

RISICO’S EN OVERLAST VAN DE INTENSIEVE LANDBOUW

STANK

teveel mensen hebben
– elke dag –
last van stank

 MESTFABRIEKEN

mestfabrieken draaien vooral op subsidie
en stellen de oplossing uit

photo of female scientist working on laboratory

STIKSTOF DEPOSITIE

veeteelt veroorzaakt
> 40% van de stikstof depositie

GEZONDHEIDS
KLACHTEN

teveel mensen hebben
– elke dag –
gezondheidsklachten door slechte lucht

RISICO OP ZOÖNOSEN

Veestallen zijn een broedplaats van virussen
(bekend van Q-koorts en Covid)
die kunnen overstappen op mensen

butterfly perched on flower
VERLIES VAN BIO DIVERSITEIT

insecten, vogels, vissen sterven uit,
straks volgen ook nog de mensen

EéN OORZAAK : TEVEEL BEESTEN IN BRABANT

EéN AANPAK : DRIE SPEERPUNTEN

DE WET BESCHERMT BURGERS

Betere Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)

HET SYSTEEM MOET OM

Subsidies sturen verandering.
Stop rechtenhandel.
Eerlijke prijs voor de boer

CONSUMENTEN DOEN MEE

Niet Meer maar Minder & Beter Vlees.
Publiek kiest voor eiwit transitie

UITGELICHTE ARTIKELEN

  • mestvergister bij afvalterrein Splinder in Tilburg.
    Enige weken gelden werden we geconfronteerd met een reeds vergunde mestvergister op afvalterrein Spinder in Tilburg. Omwonenden waren geheel niet op de hoogte van dit initiatief, wat is overgenomen door VTTI. Het betreft een vergunning Read more…
  • BRABANT KAN DRIE KEER BETER
    Open brief aan de Provinciale Staten Brabant presenteerde trots zijn nieuwe coalitie en de update van het bestuursakkoord. Maar wij zijn als Brabants Burgerplatform eerder teleurgesteld dan trots. Drie progressieve partijen, D66, Groen Links en Read more…
  • DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING
    Het Brabants Burgerplatform maakt korte metten met het sprookje en het verdienmodel van de milieuvriendelijke, risicoloze, geurvrije mestbewerking. De harde feiten en de belangrijkste minpunten op een rijtje, met daarbij het uitgelekte kaartje met mogelijke nieuwe locaties in het buitengebied

WIE ZIJN WIJ

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en
ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en
verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.